Organisatie

De Stichting ter Verbetering van de Agrarische Structuur (Stivas) houdt zich bezig met verduurzaming van de inrichting van het landelijk gebied.

Vrijwillige kavelruil is een van de meest praktische instrumenten om de (agrarische) ruimtelijke structuur te verbeteren. In het verleden zijn al duizenden hectares in ruilingen van eigenaar verwisseld. Grotere huiskavels en minder veldkavels zorgen voor een efficiëntere bedrijfsvoering. Bijkomend voordeel is de beperking van het aantal kilometers met landbouwvoertuigen over de openbare weg. Dat drukt de kosten en komt de verkeersveiligheid ten goede. Een onafhankelijke positie en goede contacten met de agrarische sector, maar ook met andere betrokkenen in het landelijk gebied, vormen de basis voor de resultaten die Stivas in het veld behaalt.

Naast het onderzoeken, voorbereiden en begeleiden van vrijwillige kavelruil voert Stivas ook structuur- en verkavelingsonderzoeken uit voor overheden en maatschappelijke organisaties. Zo hebben meerdere gemeenten in nauwe samenwerking met LTO Noord een inventarisatie laten uitvoeren naar de toekomstplannen van agrarische ondernemers in hun gebied. De uitkomsten dienen vaak als basisinformatie voor bestemmingsplannen.