Welkom op de website van Stivas, ontwikkelaar van de groene ruimte!


Stivas heeft de bakens verzet! Van oudsher een begrip in Noord-Holland als het gaat om agrarische structuurverbetering. Tegenwoordig richten wij ons op ontwikkeling van het landelijk gebied in brede zin. Agrarische structuurverbetering blijft daarbij wel èèn van de kerntaken.

De aangepaste koers betekent dat we in integrale gebiedsprojecten bijdragen aan het realiseren van gebiedsdoelstellingen met betrekking tot landbouw (structuurverbetering), natuur, water, recreatie en infrastructuur (verkeersveiligheid). Dit doen we onder andere middels het instrument vrijwillige kavelruil.

De nieuwe aanpak sluit goed aan op de bestuurlijke en uitvoeringsagenda’s van stakeholders, provincies, waterschappen en gemeentes, maar ook het Rijk.
parallax background
parallax background

Heeft u vragen of wilt u advies?
Bel 085-0163272