Stichting
Stivas is sinds 2007 een zelfstandige stichting zonder winstoogmerk. Doel van de stichting is bij te dragen aan een duurzame inrichting in het landelijk gebied, in het bijzonder:
· een gebieds- en kavelstructuur die past bij een toekomstgerichte agrarische sector;
· het realiseren van water-, natuur- en infrastructurele opgaven in het landelijk gebied.

Werkgebied en werklocatie
Stivas is van oudsher actief in de provincie Noord-Holland. Maar Stivas staat er voor open werkzaamheden uit te voeren in andere provincies. Momenteel voert Stivas ook een project "Duurzaam Verkavelen" in de provincie Flevoland uit.
Het kantoor van Stivas is sinds eind 2021 gevestigd in Alkmaar in een gezamenlijke huisvesting met het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, Greenport en een werkplek van LTO-Noord.

Bestuur
Stivas kent een dagelijks en een algemeen bestuur.
Het dagelijks bestuur vergadert 6 tot 8 maal per jaar en wordt gevormd door:

· Claudia Weemhoff voorzitter
Voormalig lid provinciale staten, diverse bestuurlijke functies

· Cees Slooten penningmeester
Melkveehouder en agrarisch bedrijfsadviseur

· Nico Verduin secretaris
Voorzitter LTO West, portefeuille verenigingszaken, kennis en innovatie

Het algemeen bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van 7 regio’s in Noord-Holland en uit vertegenwoordigers van de sectoren water (Hoogheemraadschap), natuur (terreinbeherende natuurorganisaties) en recreatie.

Team
Het team van Stivas bestaat vaste medewerkers en medewerkers op inhuurbasis (flexibele schil). Invulling per 1 april 2023:
· Dick Wismeijer directeur/senior kavelruilcoördinator
· Monique van Peperstraten senior kavelruilcoördinator
· Michiel Fontaine junior kavelruilcoördinator
· Juanita Pijpker administratief medewerker

Verdere ondersteuning wordt geleverd door:
· LTO Noord
· IT Strategen automatisering automatisering

Regionale betrokkenheid
Stivas heeft van oudsher een sterke binding met de verschillende regio’s. Sterk geworteld in de regio en met een ijzersterk netwerk onder met name boeren en tuinders. Vertegenwoordigers uit de regio vormen de ‘ogen en oren’ van Stivas. Tot voor enkele jaren kende elke regio een eigen regionale stichting. Deze regiobinding geven we inhoud op een manier die beter aansluit op onze nieuwe doelen en taken. Hiertoe zijn onder andere de regionale stichtingen met de centrale Stivas gefuseerd. Een sterke regiobinding onderscheidt Stivas van andere partijen in de provincies. Door het grote draagvlak kunnen we complexe processen tot resultaat brengen.
BENIEUWD WAT WIJ VOOR U KUNNEN DOEN?

085-0163272


WIJ ZIJN BEREIKBAAR VAN MAANDAG TOT VRIJDAG

08:00 - 17:00