Stivas voert kavelruilprojecten uit via een tweetal financieringsconstructies:
- POP3-projecten;
- Derdenprojecten.

POP3-projecten
In Noord-Holland zijn en worden POP-projecten uitgevoerd onder de noemer ‘Kavelruil Werkt;
Dit betreft projecten als onderdeel van een meerjarig kavelruilprogramma gericht op de verbetering van de agrarische verkavelingsstructuur, vaak in combinatie met andere maatschappelijke opgaven.
Binnen de looptijd van het project is circa 3.125ha aan ruilingen gerealiseerd. Het project wordt begin 2022 afgerond. Stivas zet vervolgens in op een volgende ronde POP voor de komende twee jaren.

In Flevoland zijn en worden POP-projecten uitgevoerd onder de noemer ‘Duurzaam Verkavelen’ De financiering bestaat voor de helft uit EU-subsidie (Plattelands Ontwikkelings Programma) en de helft uit een bijdrage van de provincie Flevoland.

In Noord-Holland is in 2021 totaal 650 ha aan grondruilen gerealiseerd in 12 kavelruilenprojecten. Onder andere de kavelruilen Mijzen, Grosthuizen, Bouwlust, Hoeverkoog en Schoorldam. In Flevoland is in 2021 totaal 425 aan grondruilen gerealiseerd in 2 kavelruilprojecten.

Meer informatie over de POP3-projecten in Noord-Holland is te vinden op kavelruilwerkt.nl

Derden-projecten
Dit betreft projecten waarbij sprake is van een directe betaalde opdracht bijvoorbeeld door Provincie, Hoogheemraadschap of gemeenten. In 2021 zijn projecten in uitvoering genomen in onder andere de Noordelijke Vechtstreek, de Horstermeer en Starnmeer.
BENIEUWD WAT WIJ VOOR U KUNNEN DOEN?

085-0163272


WIJ ZIJN BEREIKBAAR VAN MAANDAG TOT VRIJDAG

08:00 - 17:30