Kavelruil is een belangrijk instrument voor verduurzaming van de landbouwstructuur in het algemeen en verbetering van de verkavelingsstructuur van uw bedrijf in het bijzonder. Kavelruil draagt bij aan het ontstaan van grotere en beter bewerkbare percelen, kavels dichter bij huis en vergroting van de huiskavel. Dit levert een aanzienlijke kostenbesparing op. Bovendien, minder transportbewegingen verhoogt de verkeersveiligheid en verlaagt de CO2-uitstoot.

Interesse in deelname aan kavelruil? Neem contact op met de kavelruilspecialisten van Stivas, tel. 085-0163272, mail secretariaat@stivas.nl of maak gebruik van het contactformulier elders op deze website.

Procedure
POP3 project ‘Toekomstgericht Verkavelen’

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

BENIEUWD WAT WIJ VOOR U KUNNEN DOEN?

085-0163272


WIJ ZIJN BEREIKBAAR VAN MAANDAG TOT VRIJDAG

08:00 - 17:00