STIVAS, dé gebiedsontwikkelaar in de Groene Ruimte heeft van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in 2022 een POP3 toezegging van € 1,2 miljoen ontvangen waarmee gewerkt wordt aan de verbetering van de verkavelingsstructuur van landbouwbedrijven in Noord-Holland. De bijdrage bestaat voor de helft uit een EU-subsidie en de helft uit een bijdrage van de provincie Noord-Holland. Het project heeft de titel ‘Toekomstgericht Verkavelen’.

Sinds de start van het project halverwege 2022 is in totaal 385 ha kavelruil gerealiseerd. De ambitie om binnen de looptijd van het project (eind 2024) tenminste 1.050 ha te ruilen.

Verbetering verkavelingsstructuur
Kavelruil is een belangrijk instrument voor verduurzaming van de landbouwstructuur en realisatie van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) en het op orde brengen van de waterhuishouding- en systeem.

Voor uw bedrijf kan kavelruil bijdragen aan het ontstaan van grotere en beter bewerkbare percelen, kavels dichter bij huis en vergroting van de huiskavel. Dit levert u aanzienlijke kostenbesparingen op.

Veiligheid en milieu
Bovendien draagt u door minder verkeer- en transportbewegingen over de openbare weg bij aan het verhogen van de verkeersveiligheid en het verlagen van de CO2-uitstoot.

Via kavelruilen(tabblad dikgedrukt en verwijst naar het submenu hieronder) blijft u op de hoogte van de verschillende kavelruilen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stivas via de contactgegevens op de website.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

BENIEUWD WAT WIJ VOOR U KUNNEN DOEN?

085-0163272


WIJ ZIJN BEREIKBAAR VAN MAANDAG TOT VRIJDAG

08:00 - 17:00