Klein Molwijck

Op 17 augustus 2022 is de akte van de kavelruil ‘Klein Molwijck’ bij notariskantoor Appel gepasseerd. Bij deze kavelruil waren 4 partijen betrokken en is er 50.76.41 hectare grond van eigenaar verwisseld. De Kadaster- en notariskosten in deze ruil bedroegen € 11.671,64. De kosten zijn betaald vanuit het POP3-project Toekomstgericht verkavelen! Stivas verzorgt de voorfinanciering en declareert deze achteraf bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze organisatie voert de subsidie voor Europa en provincie Noord-Holland uit.