Toekomst Boer en Natuur rondom Ursem

Op 17 mei 2023 is de akte van de kavelruil ‘Toekomst Boer en Natuur rondom Ursem’ bij Appel Notarissen gepasseerd. Bij deze kavelruil waren 7 partijen betrokken en is er 136.27.22 hectare grond van eigenaar verwisseld. De Kadaster- en notariskosten in deze ruil bedroegen € 16.460,64. De kosten zijn betaald vanuit het POP3-project Toekomstgericht verkavelen! Stivas verzorgt de voorfinanciering en declareert deze achteraf bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze organisatie voert de subsidie voor Europa en provincie Noord-Holland uit. De Mijzepolder kent een royale begrenzing voor natuur (Natuur Netwerk Nederland). Door diverse grondtransacties (eerder ook door middel van kavelruil) is een deel van deze natuuropgave al gerealiseerd. In de kavelruil “Toekomst Boer en Natuur rondom Ursem” verwerft Provincie Noord-Holland een volledig landbouwbedrijf met een totale oppervlakte van 53 hectare waarvan ongeveer 29 hectare binnen de NNN begrenzing ligt. De uitgekochte agrarisch ondernemer kan aan de andere kant van het dorp Ursem een modern landbouwbedrijf overnemen. Dit bedrijf beslaat een areaal van ongeveer 75 hectare. Ongeveer 65 hectare daarvan ligt direct rondom het bedrijf. 10 hectare ligt op enkele kilometers. Het bedrijf groeit van 93 nar 120 melkkoeien. Er zijn melkrobots, een automatisch voersysteem. Qua duurzame energievoorziening zijn er zonnepanelen en een kleine windmolen. De huidige ondernemer gaat kleinschalig door in de agrarische sector in het dorp Sijbekarspel.