Voort BOR duren

Op 18 april 2023 is de akte van de kavelruil ‘Voort BOR duren’ bij notariskantoor Mantel en Voors gepasseerd. Bij deze kavelruil waren 11 partijen betrokken en is er 115.04.05 hectare grond van eigenaar verwisseld. De Kadaster- en notariskosten in deze ruil bedroegen € 16.729,50. De kosten zijn betaald vanuit het POP3-project Toekomstgericht verkavelen! Stivas verzorgt de voorfinanciering en declareert deze achteraf bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze organisatie voert de subsidie voor Europa en provincie Noord-Holland uit. De kavelruil VoortBORduren is een vervolgruil op de kavelruil Anna Hoeve. Daarnaast is de titel een eerbetoon aan de laatste kavelruil die de rentmeester van ASR, dhr. Bor uitvoert voor hij met pensioen gaat. ASR is een belangrijke ruilpartij in veel kavelruilen, waaronder deze kavelruil.