De Bedijkte Boezem

Op 26 februari 2024 is de akte van de kavelruil ‘De Bedijkte Boezem’ bij Appel Notarissen gepasseerd. Bij deze kavelruil waren 3 partijen betrokken en is er 6.71.90 hectare grond van eigenaar verwisseld. De Kadaster- en notariskosten in deze ruil bedroegen € 8.950,62. De kosten zijn betaald vanuit het POP3-project Toekomstgericht verkavelen! Stivas verzorgt de voorfinanciering en declareert deze achteraf bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze organisatie voert de subsidie voor Europa en provincie Noord-Holland uit.