't Suikergoed

Op 17 april 2024 is de akte van ‘kavelruil ’t Suikergoed’ bij De Jong Notaris gepasseerd. Bij deze kavelruil waren 4 partijen betrokken en is er 13.34.05 hectare grond van eigenaar verwisseld. De Kadaster- en notariskosten in deze ruil bedroegen € 7.674,65. De kosten zijn betaald vanuit het POP3-project Toekomstgericht verkavelen! Stivas verzorgt de voorfinanciering en declareert deze achteraf bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze organisatie voert de subsidie voor Europa en provincie Noord-Holland uit.