Kavelruil Ongeren

De kavelruil Ongeren is in gang gezet vanwege een zeer onlogische overpadsituatie. In het gehucht Ongeren op Texel zijn in het verleden drie boerderijen achter elkaar gebouwd. De twee achterste boerderijen werden via een officieel overpad ontsloten over het eerste erf. De laatste boerderij maakt vervolgens weer gebruik van het middelste erf. Een zeer onveilige situatie, welke om een nieuwe toegang vroeg. Door de kavelruil hebben de drie eigenaren elkaar gevonden. Een nieuw toegangspad, ontsluit nu de achterste twee boerenerven. De partij die hiervoor het meeste grond moest afstaan heeft van een kerkgenootschap een agrarische kavel kunnen kopen. Deze kavel ligt aansluitend aan een kavel die het bedrijf reeds in eigendom heeft. De ruil was 1.72.00 hectare groot met 4 deelnemende partijen. De Kadaster- en notariskosten in deze ruil bedroegen € 11.612,74. De kosten zijn betaald vanuit het POP3-project Toekomstgericht verkavelen! Stivas verzorgt de voorfinanciering en declareert deze achteraf bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze organisatie voert de subsidie voor Europa en provincie Noord-Holland uit.